Lưu ý chương trình Thường Trú Nhân MALTA - MRVP

17/12/2020 |

Chứng minh EUR100.000 thu nhập hằng năm hoặc EUR500.000 giá trị tài sản ròng, hướng chứng minh nào được ưu tiên trong hồ sơ Chương trình Thường trú nhân Malta?

Theo Thông báo Pháp lý Số 189 năm 2017 của Cơ quan Thị thực và Cư trú Malta(Malta Residence and Visa Agency – MRVA) quy định chung về Chương trình Thị thực và Cư trú Malta (Malta Residence and Visa Program), đương đơn chính có nghĩa vụ chứng minh rằng

  1. Bạn có thu nhập hàng năm không dưới một trăm nghìn euro (EUR100.000) phát sinh bên ngoài Malta; hoặc
  2. Bạn ta sở hữu số vốn không ít hơn năm trăm nghìn euro (EUR500.000).

Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện chứng minh tài chính tối thiểu mà đương đơn phải đáp ứng theo quy định.  Trên thực tế, nếu đương đơn lựa chọn chứng minh anh ta có thu nhập hằng năm không dưới một trăm nghìn euro phát sinh ngoài Malta, thì đương đơn cũng phải chứng minh rằng giá trị tài sản ròng thuộc sở hữu của đương đơn chính đáp ứng được các yêu cầu đầu tư tài chính của chương trình, bao gồm:

  1. Đầu tư vào trái phiếu chính phủ, tối thiểu EUR250.000;
  2. Đóng góp chính phủ tối thiểu EUR30.000;
  3. Thuê bất động sản tại Malta tối thiểu EUR10.000; hoặc mua bất động sản tại Malta tối thiểu EUR270.000.

Trong trường hợp đương đơn chính chọn chứng minh giá trị tài sản ròng không ít hơn năm trăm nghìn euro, thì anh ta cũng cần phải chứng minh:

  1. Có nguồn thu nhập trong 05 năm gần nhất tối thiểu EUR30.000 để chứng minh rằng anh ta có thể duy trì được cuộc sống cho cả gia đình ở Malta;
  2. Có khả năng đóng góp cho chính phủ Malta tối thiểu EUR30.000;
  3. Có khả năng đầu tư vào trái phiếu chính phủ, tối thiểu EUR250.000;

Dựa trên kinh nghiệm xử lý hồ sơ của Portico and Bridge với tỷ lệ đậu đến hiện tại là 100% tại thị trường Việt Nam, việc đương đơn chính lựa chọn chứng minh giá trị tài sản ròng không ít hơn năm trăm nghìn euro (hướng chứng minh thứ 2) sẽ có lợi hơn rất nhiều cho hồ sơ của đương đơn chính. 

Khi Việt Nam là một thị trường giao dịch đa số sử dụng tiền mặt, việc chứng minh nguồn tiền (source of wealth and funds) cho các tài sản được khai báo là một điều kiện đặc biệt khó đáp ứng đối với Người Việt Nam nói chung trong chương trình thường trú nhân Malta.  Khi hồ sơ đã bị từ chối, đương đơn chính không có quyền khiếu nại hay kháng cáo, EUR5.500 phí chính phủ được đóng ngay sau khi nộp hồ sơ cũng không được hoàn lại nếu hồ sơ bị từ chối. 

Do đó, để đạt được hiệu quả tối đa cho hồ sơ của Quý Khách hàng, hãy liên hệ với Portico and Bridge, công ty chúng tôi đã đạt được tỷ lệ đậu hồ sơ đến nay là 100% tại thị trường Việt Nam với đội ngũ xử lý hồ sơ dày dặn kinh nghiệm và Luật sư người Malta được cấp chứng chỉ hành nghề - là luật sư nội bộ của Công ty, có thể tư vấn hướng xử lý tốt nhất cho Quý Khách hàng.

Tin tức khác