Chương trình Định cư Montenegro

định cư Montenegro

Định cư Montenegro theo Chương trình Đầu tư Quốc tịch Montenegro, đã được Chính phủ Montenegro xúc tiến như một phần trong những nỗ lực không ngừng để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng cường hoạt động kinh tế trong nước. Chương trình Đầu tư Quốc tịch Montenegro yêu cầu đương … Read moreChương trình Định cư Montenegro

Liên hệ nhận ngay ưu đãi