TÌM KIẾM

Hartman University Town (Grenada)

Hartman University Town cam kết tạo ra một khu phức hợp bất động sản giáo dục hàng đầu ở Grenada, cung cấp một môi trường học thuật tuyệt vời và các dịch vụ hỗ trợ cho gia đình của sinh viên quốc tế, khách du lịch có thu nhập cao và người về hưu.

National Resort (Grenada)

National Resort Project của Grenada, một dự án phát triển quan trọng của Grenada, là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất đất nước. Dự án nhằm mục đích nâng cao hình ảnh du lịch quốc tế của Grenada và thúc đẩy nền kinh tế du lịch của Grenada, và sẽ đóng vai trò động lực trung tâm.

0909.898.758