TÌM KIẾM

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Có hiệu lực từ ngày: 01/01/2021.

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website https://porticoandbridge.com . Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Anh chị có thể tìm hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của những ai truy cập vào website chúng tôi.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi nhà đầu tư. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng tên của anh chị và các thông tin khác theo đúng chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để phục vụ các mục đích sau:

Chính sách cookies

Portico & Bridge sử dụng cookies để thu thập thông tin cũng như địa chỉ IP. Của những ai đã truy cập vào website chúng tôi. Dữ liệu cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại. Và các chi tiết cung cấp để đánh giá hồ sơ sẽ được bảo mật theo pháp luật Việt Nam.

Thông tin được cung cấp bởi người dùng website

Khi hoàn thành các loại mẫu đánh giá thẩm định hồ sơ, đăng ký tư vấn trên website của chúng tôi. Đồng nghĩa nhà đầu tư đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của anh chị cho mục đích tư vấn và cải thiện dịch vụ. Nói cách khác, dựa trên thông tin do nhà đầu tư cung cấp, chuyên viên tư vấn của Portico & Bridge sẽ tư vấn chương trình đầu tư và giải pháp phù hợp theo nhu cầu anh chị. Do đó, thông tin của anh chị, trong trường hợp không chính xác, giả mạo, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của quá trình tư vấn sơ bộ.

Thông tin được chia sẻ bởi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn

Portico & Bridge tuân thủ luật pháp về tính bảo mật mọi thông tin khách hàng bao gồm: không tiết lộ thông tin cho bên thứ 3, không tiết lộ hình ảnh, tên tuổi của khách hàng lên bất ký phương tiện truyền thông nào hoặc cho bất kỳ người nào biết về việc thông tin làm hồ sơ của khách hàng trừ khi việc đó được khách hàng đồng ý chấp thuận.

Bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không bán hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của nhà đầu tư cho bên thứ ba. Mà không có sự chấp thuận của bạn trừ khi chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật.

Thông báo khi có sự thay đổi

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào.

0909.898.758