TÌM KIẾM

So sánh các chương trình định cư

Lựa chọn các chương trình định cư cần so sánh

định cư Malta MPRP

MALTA

định cư Bồ Đào Nha

BỒ ĐÀO NHA

định cư Hy Lạp

HY LẠP

định cư Cyprus

ĐẢO SÍP (CYPRUS)

€ 150.000
€ 280.000
€ 250.000
€ 300.000
Vốn đầu tư tối thiểu

THUÊ hoặc MUA bất động sản

MUA bất động sản

MUA bất động sản

MUA bất động sản

Hình thức đầu tư
8 - 12 tháng
2 - 6 tháng
3 - 6 tháng
8 - 12 tháng
Thời gian xử lý hồ sơ
Thường trú nhân vĩnh viễn
Thẻ cư trú vĩnh viễn
Thường trú nhân vĩnh viễn
Thẻ thường trú (PR)
Hình thức cư trú
Không yêu cầu
7 ngày/năm
Không yêu cầu
2 ngày/ năm
Thời gian cư trú bắt buộc

4 thế hệ không giới hạn độ tuổi

 • Vợ/Chồng
 • Con cái độc thân
 • Bố mẹ hai bên
 • Ông bà hai bên

3 thế hệ

 • Vợ/Chồng
 • Con cái độc thân, phụ thuộc tài chính
 • Bố mẹ hai bên

2 thế hệ

 • Vợ/Chồng
 • Con cái dưới 21 tuổi

2 thế hệ

 • Vợ/Chồng
 • Con cái độc thân dưới 25 tuổi
Thành viên đi cùng hồ sơ
 • Chỉ thực hiện đầu tư sau khi có thư chấp thuận của Chính phủ
 • Tự do sinh sống, học tập và làm việc tại Malta
 • Con cái học tập miễn phí
 • Tự do di chuyển trong 27 nước Schengen

– Nhận thường trú nhân vĩnh viễn cho cả gia đình 3 thế hệ

– Giáo dục miễn phí từ lớp 1 – 12, tại tất cả các trường công

– Được tự do sinh sống, học tập, làm việc tại Bồ Đào Nha

– Nhận thường trú nhân vĩnh viễn cho cả gia đình 3 thế hệ
– Tự do đi lại, du lịch đến 27 quốc gia trong khối Schengen
– Hưởng hệ thống giáo dục và y tế như người bản xứ
– Được tự do sinh sống, học tập, làm việc và đầu tư tại Hy Lạp

– Gia đình 2 thế hệ được nhận thường trú nhân Đảo Síp vĩnh viễn
– Để được duy trì thẻ thường trú nhân, mỗi 2 năm chỉ cần có mặt tại Cyprus 2 ngày
– Sinh sống, học tập, kinh doanh và đầu tư tại Cyprus

Quyền lợi chương trình
định cư Malta MPRP

MALTA

€ 150.000

THUÊ hoặc MUA bất động sản

THUÊ hoặc MUA bất động sản

Thường trú nhân vĩnh viễn
Không yêu cầu

4 thế hệ không giới hạn độ tuổi

 • Vợ/Chồng
 • Con cái độc thân
 • Bố mẹ hai bên
 • Ông bà hai bên
 • Chỉ thực hiện đầu tư sau khi có thư chấp thuận của Chính phủ
 • Tự do sinh sống, học tập và làm việc tại Malta
 • Con cái học tập miễn phí
 • Tự do di chuyển trong 27 nước Schengen
định cư Bồ Đào Nha

BỒ ĐÀO NHA

€ 280.000

MUA bất động sản

MUA bất động sản

Thẻ cư trú vĩnh viễn
7 ngày/năm

3 thế hệ

 • Vợ/Chồng
 • Con cái độc thân, phụ thuộc tài chính
 • Bố mẹ hai bên

– Nhận thường trú nhân vĩnh viễn cho cả gia đình 3 thế hệ

– Giáo dục miễn phí từ lớp 1 – 12, tại tất cả các trường công

– Được tự do sinh sống, học tập, làm việc tại Bồ Đào Nha

định cư Hy Lạp

HY LẠP

€ 250.000

MUA bất động sản

MUA bất động sản

Thường trú nhân vĩnh viễn
Không yêu cầu

2 thế hệ

 • Vợ/Chồng
 • Con cái dưới 21 tuổi

– Nhận thường trú nhân vĩnh viễn cho cả gia đình 3 thế hệ
– Tự do đi lại, du lịch đến 27 quốc gia trong khối Schengen
– Hưởng hệ thống giáo dục và y tế như người bản xứ
– Được tự do sinh sống, học tập, làm việc và đầu tư tại Hy Lạp

định cư Cyprus

ĐẢO SÍP (CYPRUS)

€ 300.000

MUA bất động sản

MUA bất động sản

Thẻ thường trú (PR)
2 ngày/ năm

2 thế hệ

 • Vợ/Chồng
 • Con cái độc thân dưới 25 tuổi

– Gia đình 2 thế hệ được nhận thường trú nhân Đảo Síp vĩnh viễn
– Để được duy trì thẻ thường trú nhân, mỗi 2 năm chỉ cần có mặt tại Cyprus 2 ngày
– Sinh sống, học tập, kinh doanh và đầu tư tại Cyprus

0909.898.758