TÌM KIẾM

Tiết kiệm thuế cá nhân tại Hy Lạp: Lợi ích tài chính cho cá nhân

24/10/23
| Admin
Chia sẻ:

Ai nộp thuế ở Hy Lạp?

Ở Hy Lạp, thuế được trả bởi các cá nhân và doanh nghiệp. Thuế được đánh vào thu nhập, động sản và bất động sản, lãi vốn, giá trị gia tăng, quà tặng và thừa kế, cổ tức, tiền lãi, tiền bản quyền, v.v.

Trong trường hợp việc làm có thu nhập, cả người sử dụng lao động và người lao động đều phải đóng góp bảo hiểm xã hội. Các cá nhân và công ty có giá trị ròng cao có doanh thu lớn cũng phải chịu các loại thuế khác nhau đối với “hàng xa xỉ”.

Nhìn chung, thuế suất ở Hy Lạp không phụ thuộc vào nơi cư trú thuế. Thuế Hy Lạp đối với người không cư trú hưởng chế độ thuế giống với thuế đối với người cư trú nhưng có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: các công ty cư trú thuế ở Hy Lạp được miễn thuế tiền bản quyền, trong khi các doanh nghiệp không phải là cư dân Hy Lạp phải trả thuế ở mức 20%.

Ai nộp thuế ở Hy Lạp
Ai nộp thuế ở Hy Lạp

Một cá nhân được coi là cư dân đóng thuế của Hy Lạp nếu họ dành hơn 183 ngày mỗi năm ở Hy Lạp. Giả sử một người không ở Hy Lạp trong suốt 183 ngày hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Trong trường hợp đó, các yếu tố khác như sở hữu tài sản, quốc tịch, đăng ký an sinh xã hội, và quốc gia mà gia đình cư trú cũng như con cái đến trường sẽ được xem xét.

Một công ty hay tổ chức pháp lý được coi là đối tượng cư trú thuế của Hy Lạp nếu được thành lập hoặc hợp nhất theo luật pháp Hy Lạp, có trụ sở đăng ký ở Hy Lạp hoặc nơi quản lý thực tế của nó nằm ở Hy Lạp.

Năm tài chính của Hy Lạp trùng với năm dương lịch và theo sau năm thu nhập. Nó bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Trường hợp pháp nhân giữ sổ kép thì kỳ tính thuế có thể kết thúc vào ngày 30/6. Tờ khai thuế phải được nộp trước ngày cuối cùng của tháng thứ sáu kể từ ngày kết thúc năm tính thuế, thông thường là ngày 30 tháng 6.

Thuế Hy Lạp cho cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân được tính theo ba thang lũy ​​tiến khác nhau. Thu nhập từ việc làm, lợi nhuận kinh doanh và lương hưu bị đánh thuế từ 9 đến 44%. Thu nhập cho thuê bị đánh thuế từ 15 đến 45%. Tất cả thu nhập đều bị đánh thuế bổ sung từ 0 đến 10% để đóng góp đoàn kết.

Cư dân bị đánh thuế trên thu nhập trên toàn thế giới của họ, trong khi cư dân không phải là người Hy Lạp chỉ bị đánh thuế trên thu nhập có nguồn gốc từ Hy Lạp.

Trường hợp làm việc có thu nhập, người sử dụng lao động hàng tháng chuyển thuế thu nhập cho cơ quan thuế và người lao động không cần khai báo thu nhập đó.

Đối với thu nhập từ công việc, cá nhân này sẽ trả 9% trên 10.000 Euro, 22% trên 10.000 Euro tiếp theo và 28% trên 5.000 Euro còn lại, tổng cộng là 4.500 Euro. 

Đối với thu nhập từ cho thuê, họ sẽ trả 15% trên 12.000 Euro và 35% trên 3.000 Euro, tổng cộng là 2.850 Euro. Ngoài ra, họ sẽ đóng một khoản đóng góp “Solidarity contribution” là 6,5% trên 40.000 Euro, tương đương 2.600 Euro. Tổng cộng, thu nhập của họ sẽ được đánh thuế ở mức 9.950 Euro.

Thuế bất động sản

Đối với thuế bất động sản, khi bạn mua một bất động sản ở Hy Lạp, bạn phải trả thuế chuyển nhượng bất động sản thực tế, hay FMA, là 3,09% trên giá trị bất động sản. Sau đó, bạn phải đóng một khoản thuế thường niên về quyền sở hữu bất động sản, hay ENFIA, một khoản thuế cấp huyện, hay TAP.

Thuế Hy Lạp cho cá nhân
Thuế Hy Lạp cho cá nhân

Thuế bất động sản ở thành phố  được đánh thuế 0,025-0,035% trên giá trị thực tế của bất động sản, tùy thuộc vào vị trí và tuổi đời của bất động sản, và nó được tính vào hóa đơn tiện ích. Thuế thường niên phụ thuộc không chỉ vào giá trị mục tiêu của bất động sản mà còn vào kích thước, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, giá khu vực, tuổi đời, vv, nên được tính riêng từng trường hợp.

Các loại thuế khác

Các loại thuế khác dành cho cá nhân như đóng góp an sinh xã hội, thuế lãi vốn, thuế cổ tức, tiền lãi và tiền bản quyền thường được đánh ở mức cố định. Tuy nhiên, thuế thừa kế được đánh theo thang lũy ​​tiến tùy theo mối quan hệ giữa người được thừa kế và người thừa kế.

Các loại thuế này được đánh theo mức sau:

 • tăng vốn ở mức 15%;
 • đóng bảo hiểm xã hội ở mức 14,12% tiền lương;
 • thuế khấu trừ đối với cổ tức ở mức 5%;
 • thuế khấu trừ đối với lãi vay ở mức 15%;
 • thuế khấu trừ đối với tiền bản quyền ở mức 20% và tiền bản quyền trả cho các tập đoàn thường trú ở Hy Lạp được miễn thuế;
 • tỷ lệ thừa kế lên tới 10% đối với họ hàng gần và lên tới 40% đối với những người thừa kế còn lại;
 • quà tặng cho người thân ở mức 10%, trong khi quà tặng có giá trị dưới 800.000 € được miễn thuế. Quà tặng cho người khác với mức thuế lên tới 40%.

Chế độ thuế ưu đãi ở Hy Lạp

Thuế thu nhập ở Hy Lạp đối với người nước ngoài 

Thuế thu nhập ở Hy Lạp đối với người nước ngoài có thể được giảm nếu họ trở thành cư dân đóng thuế của Hy Lạp và chuyển sang một trong ba chế độ thuế đặc biệt.

Chế độ dành cho người nước ngoài làm việc ở Hy Lạp có thể được áp dụng cho những cư dân thuế Hy Lạp mới làm việc trong các công ty Hy Lạp, tự kinh doanh hoặc điều hành một doanh nghiệp ở Hy Lạp. Theo chế độ này, 50% thu nhập kiếm được ở Hy Lạp được miễn thuế trong 7 năm.

Một cá nhân đủ điều kiện cho chế độ này nếu họ:

 • Không phải là cư dân đóng thuế của Hy Lạp trong 5 trên 6 năm trước.
 • Đã chuyển nơi cư trú thuế của họ từ một quốc gia mà Hy Lạp có thỏa thuận hợp tác hành chính trong các vấn đề thuế.
 • Đang làm việc trong một công ty Hy Lạp hoặc điều hành một doanh nghiệp ở Hy Lạp.
 • Đã tuyên bố ý định ở lại Hy Lạp ít nhất hai năm.

Thuế cho những người về hưu nước ngoài

Chế độ hưu trí nước ngoài là một chế độ thuế thay thế dành cho những người về hưu gần đây đã trở thành cư dân đóng thuế của Hy Lạp. Theo chế độ này, thu nhập từ nước ngoài của họ bị đánh thuế ở mức cố định là 7%, phải trả một lần cho đến ngày làm việc cuối cùng. Việc xử lý thuế này cũng được áp dụng tối đa là 15 năm.

Người về hưu đủ điều kiện tham gia chế độ này nếu họ không phải là cư dân đóng thuế ở Hy Lạp trong 5 trên 6 năm trước đó và nếu nơi cư trú đóng thuế cuối cùng của họ là quốc gia mà Hy Lạp có thỏa thuận hợp tác hành chính về các vấn đề thuế.

Theo chế độ hưu trí nước ngoài, những người về hưu phải báo cáo cả nguồn thu nhập từ Hy Lạp và nước ngoài trong tờ khai thuế.

Chế độ cá nhân có giá trị ròng cao

Chế độ cá nhân có giá trị ròng cao, hay HNWI, là một cách đánh thuế thay thế đối với thu nhập từ nguồn nước ngoài kiếm được bởi những cá nhân gần đây đã trở thành cư dân đóng thuế của Hy Lạp. 

Theo chế độ HNWI, các cá nhân phải trả thuế một lần là 100.000 euro mỗi năm, bất kể thu nhập của họ là bao nhiêu. Họ cũng được miễn thuế thừa kế và quà tặng đối với tài sản ở nước ngoài. Chế độ này có thể được áp dụng lên tới 15 năm.

Một người đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế này nếu họ không phải là cư dân đóng thuế ở Hy Lạp trong 7 trên 8 năm trước đó. Để chuyển sang chế độ HNWI, người nộp đơn phải đầu tư 500.000 Euro vào bất động sản, tài sản di động (ô tô, kim loại quý, thiết bị gia đình,..) hoặc cổ phiếu của các công ty (tổ chức pháp lý) có trụ sở tại Hy Lạp hoặc trong khuôn khổ chương trình Visa Vàng Hy Lạp.

Người thân của nhà đầu tư có thể tham gia cùng họ và phải trả thêm 20.000 € mỗi năm.


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để được tư vấn.

  Tin tức liên quan

  định cư châu âu làm việt với người châu âu
  22/04/2024

  Portico and Bridge – Định cư Châu Âu, hãy làm việc với người Châu Âu

  Châu Âu – Nơi khơi nguồn ước mơ Châu Âu từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn tìm kiếm một cuộc sống chất lượng cao với nền giáo dục tiên tiến, hệ thống y tế hiện đại, cơ hội việc làm rộng mở và môi trường sống an ... Read moreTiết kiệm thuế cá nhân tại Hy Lạp: Lợi ích tài chính cho cá nhân
  XEM CHI TIẾT
  Tại sao nên lựa chọn Visa Định Cư Canada Cho Doanh Nhân Khởi nghiệp (SUV)
  22/04/2024

  SUV – Visa Định Cư Canada Cho Doanh Nhân Khởi nghiệp

  Chương trình Start-up Visa (SUV) của Canada mở ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư và doanh nhân khởi nghiệp biến ước mơ kinh doanh thành hiện thực tại xứ sở lá phong. Với nhiều ưu điểm vượt trội so với các chương trình định cư khác, SUV thu hút đông đảo sự ... Read moreTiết kiệm thuế cá nhân tại Hy Lạp: Lợi ích tài chính cho cá nhân
  XEM CHI TIẾT
  Cập nhật tin tức về Chương trình Canada SUV
  22/04/2024

  Cập Nhật Tin Tức Về Chương Trình Canada SUV

  Giới thiệu về chương trình Canada SUV Chương trình Visa Khởi nghiệp Canada (Start-up Visa – SUV) là chương trình định cư chính thức được Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố từ năm 2018. Mở ra cánh cửa chào đón các nhà khởi nghiệp, doanh nhân tài năng, ... Read moreTiết kiệm thuế cá nhân tại Hy Lạp: Lợi ích tài chính cho cá nhân
  XEM CHI TIẾT
  Điều kiện của Chương trình Visa Khởi nghiệp Canada (SUV)
  22/04/2024

  Hướng Dẫn Nộp Đơn Visa SUV Chi Tiết

  Chương trình Visa Khởi nghiệp Canada (Start-up Visa) Chương trình Visa Khởi nghiệp Canada (Start-up Visa) là chương trình dành cho các doanh nhân nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp mới tại Canada. Chương trình này được chính phủ Canada triển khai nhằm thu hút nhân tài và thúc đẩy sự phát triển kinh ... Read moreTiết kiệm thuế cá nhân tại Hy Lạp: Lợi ích tài chính cho cá nhân
  XEM CHI TIẾT
  Lợi ích Của Chương Trình Định Cư Canada SUV
  22/04/2024

  Lợi ích Của Chương Trình Định Cư Canada SUV

  Chương trình Định cư Canada Diện Khởi nghiệp (Start-up Visa – SUV) nổi lên như một điểm sáng thu hút giới đầu tư và doanh nhân tài năng trên toàn cầu. Là con đường nhanh chóng và hiệu quả để sở hữu tấm hộ chiếu danh giá, SUV mở ra cánh cửa đến một tương ... Read moreTiết kiệm thuế cá nhân tại Hy Lạp: Lợi ích tài chính cho cá nhân
  XEM CHI TIẾT
  Portico and Bridge - Hiện thực hóa giấc mơ định cư Châu Âu cùng gia đình Việt
  22/04/2024

  Portico and Bridge – Hiện thực hóa giấc mơ định cư Châu Âu cùng gia đình Việt

  Portico & Bridge, công ty tư vấn định cư và đầu tư Châu Âu uy tín hàng đầu với gần 40 năm kinh nghiệm, tự hào là cầu nối vững chắc cho gia đình Việt trên hành trình hiện thực hóa ước mơ định cư Châu Âu.  Chúng tôi cam kết mang đến những giải ... Read moreTiết kiệm thuế cá nhân tại Hy Lạp: Lợi ích tài chính cho cá nhân
  XEM CHI TIẾT
  5 lý do nên chọn chương trình EB-5 Định Cư Mỹ
  21/04/2024

  5 lý do nên chọn chương trình EB-5 Định Cư Mỹ

  Chương trình EB-5, còn được gọi là chương trình đầu tư visa EB-5, là một chương trình di trú Hoa Kỳ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài có khả năng tài chính. Khi tham gia chương trình EB-5, nhà đầu tư có thể đầu tư vào một dự án kinh doanh được chính ... Read moreTiết kiệm thuế cá nhân tại Hy Lạp: Lợi ích tài chính cho cá nhân
  XEM CHI TIẾT

  0909.898.758