TÌM KIẾM

Định cư Châu Âu

Khám phá các chương trình Định cư Châu Âu được nhiều nhà đầu tư Việt Nam lựa chọn, thông tin cập nhật về mức đầu đầu tư, lợi ích và thời gian hoàn thành hồ sơ

Đầu tư định cư Hy Lạp (Thị Thực Vàng)

Mức đầu tư tối thiểu 250.000 EUR

Kiểm duyệt hồ sơ thị thực: 3 – 6 tháng
Người phụ thuộc gia đình: Vợ/ chồng, con cái phụ thuộc dưới 21 tuổi, bố mẹ của đương đơn và vợ/ chồng
Du lịch miễn thị thực: Sang EU chỉ cần xin Visa điện tử hoặc nộp hồ sơ online.
Giới thiệu chung: Chương trình định cư Hy Lạp (Golden visa) là chương trình đầu tư định cư dựa trên khoản đầu tư vào bất động sản.

Đầu tư định cư Malta – MPRP

Mức đầu tư tối thiểu 150.000 EUR

Kiểm duyệt hồ sơ thị thực: 8 – 12 tháng
Người phụ thuộc gia đình: 4 thế hệ
Du lịch miễn thị thực: 27 quốc gia khối Schengen
Giới thiệu chung:Chương trình định cư Malta (MPRP) là chương trình đầu tư định cư dựa trên khoản đầu tư vào bất động sản và đóng góp cho chính phủ.

Đầu tư định cư Bồ Đào Nha (Golden visa)

Mức đầu tư tối thiểu 280.000 EUR

Thời gian xử lý: 2 – 6 tháng
Người phụ thuộc gia đình: 3 thế hệ
Du lịch miễn thị thực: 27 quốc gia khối Schengen
Giới thiệu chung: Chương trình định cư Bồ Đào Nha (Golden visa) là chương trình đầu tư định cư dựa trên khoản đầu tư vào bất động sản và quỹ đầu tư.

Sip banner

Đầu tư định cư Síp

Mức đầu tư tối thiểu 300.000 EUR

Thời gian xử lý: 8 – 12 tháng
Người phụ thuộc gia đình: 2 thế hệ
Du lịch miễn thị thực: Sang EU chỉ cần xin visa điện tử hoặc nộp hồ sơ online
Giới thiệu chung: Chương trình định cư Síp (Fast Track) là chương trình đầu tư định cư dựa trên khoản đầu tư vào bất động sản.

Đầu tư định cư Ireland

Mức đầu tư tối thiểu 400.000 USD

Thời gian xử lý: 8 – 12 tháng
Người phụ thuộc gia đình: 2 thế hệ
Du lịch miễn thị thực: Khi có quốc tịch
Giới thiệu chung: Chương trình định cư Ireland là chương trình đầu tư định cư dựa trên khoản đầu tư vào doanh nghiệp và đóng góp cho chính phủ.

Đầu tư định cư Tây Ban Nha

Mức đầu tư tối thiểu 500.000 EUR

Thời gian xử lý: 8 – 12  tháng
Người phụ thuộc gia đình: 3 thế hệ
Du lịch miễn thị thực: Miễn thị thực tới 27 quốc gia khối Schengen
Giới thiệu chung: Chương trình Đầu tư định cư Tây Ban Nha là chương trình đầu tư định cư dựa trên khoản đầu tư vào bất động sản, vào doanh nghiệp hoặc trái phiếu chính phủ.

Đầu tư Nhập tịch Thổ Nhĩ Kỳ

Mức đầu tư tối thiểu 400.000 USD

Kiểm duyệt hồ sơ thị thực: 4 – 6 tháng
Người phụ thuộc gia đình: 2 thế hệ
Tự do đi lại: đến 113 quốc gia trên thế giới
Giới thiệu chung: Chương trình định cư Thổ Nhĩ Kỳ là chương trình đầu tư định cư dựa trên khoản đầu tư vào bất động sản và quỹ đầu tư.

0909.898.758