định cư Mỹ EB-5

Chương trình Định cư Mỹ EB-5

Đầu tư định cư Mỹ chương trình EB-5 là chương trình dành cho các nhà đầu tư muốn lấy thẻ xanh cho cả gia đình với khoản đầu tư tối thiểu 900,000 USD. Hiện nay mỗi năm có khoảng 10,000 thị thực EB-5 được Chính Phủ Hoa Kỳ cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài và các thành viên gia đình họ.

Hotline: 0909.898.758