TÌM KIẾM

Tags: trái phiếu chính phủ

malta
24/05/2021

Chương trình đầu tư định cư Malta (MRVP) năm 2021 sẽ thay đổi như thế nào?

Theo Cơ quan Thị thực Định cư Malta (MRVA), sau ngày 29 tháng 03 năm 2021 chương trình định cư Malta - MRVP sẽ có nhiều chính sách được thay đổi. Và Chương trình Thường trú Nhân Malta (MPRP) sẽ thay cho Chương trình Thị thực Định cư Malta (MRVP).
XEM CHI TIẾT

0909.898.758