TÌM KIẾM

PHỎNG VẤN CHARLES MIZZI – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN DI TRÚ MALTA

phỏng vấn Charles Mizzi

Sau đây là đôi lời chia sẻ từ buổi phỏng vấn với Charles Mizzi – giám đốc điều hành của Cơ quan Di trú Malta và cũng là một đối tác đồng hành của Portico & Bridge.  Ông Charles Mizzi cho biết hiện nay Malta là một trong những cái tên rất thu hút các … Read morePHỎNG VẤN CHARLES MIZZI – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN DI TRÚ MALTA

0909.898.758