TÌM KIẾM

GIỚI THIỆU DỰ ÁN JEFFERSON TERMINAL GIAI ĐOẠN II

DỰ ÁN JEFFERSON TERMINAL GIAI ĐOẠN II  Tổng số Nhà đầu tư EB-5: 35 Nhà đầu tư Tổng số việc làm ước tính: 2,200 việc làm Số việc làm ước tính cho mỗi Nhà đầu tư EB-5: 62.86 việc làm Vị trí dự án: Cảng Beaumont, Texas Đã thực hiện các hợp đồng dài hạn … Read moreGIỚI THIỆU DỰ ÁN JEFFERSON TERMINAL GIAI ĐOẠN II

0909.898.758