TÌM KIẾM

Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha có kết thúc: Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha

11/11/23
| Admin
Chia sẻ:

Vào ngày 16 tháng 2, chính phủ Bồ Đào Nha đã công bố một loạt biện pháp nhằm giải quyết vấn đề nhà ở của đất nước.

Thủ tướng Bồ Đào Nha tuyên bố rằng các biện pháp này bao gồm những thay đổi đối với chương trình Golden Visa. 

Đến ngày 19 tháng 7 năm 2023, Quốc hội Bồ Đào Nha đã phê chuẩn phiên bản cuối cùng của luật Visa Vàng. Và hiện tại, đang chờ sự chấp thuận của Tổng thống để thông qua thành luật.

Sau đó, vào ngày 21 tháng 8 năm 2023, Tổng thống Bồ Đào Nha đã phủ quyết gói này và gửi lại Nghị viện. 

Trong bài viết này, Portico & Bridge sẽ trình bày những điều nhà đầu tư cần biết về những thay đổi sắp tới đối với chương trình Thị thực Vàng của Bồ Đào Nha và giải đáp các câu hỏi thường gặp về những thay đổi này.

Một số sự thật quan trọng về Golden Visa Bồ Đào Nha sau quyết định thay đổi

Một số sự thật quan trọng về Golden Visa Bồ Đào Nha sau quyết định thay đổi
Một số sự thật quan trọng về Golden Visa Bồ Đào Nha sau quyết định thay đổi

Chương trình Golden Visa sẽ vẫn hoạt động với một số lựa chọn đầu tư nhất định. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ không thể nộp đơn xin Golden Visa thông qua đầu tư bất động sản hoặc quỹ đầu tư liên quan đến bất động sản nữa .

 • Luật mới sẽ không áp dụng hồi tố cho các đơn đăng ký và gia hạn hiện tại.
 • Đơn đăng ký và gia hạn sẽ được chấp nhận theo các quy định hiện hành cho đến khi luật mới được công bố.
 • Các đơn đăng ký đang chờ xử lý và các lần gia hạn trong tương lai sẽ chuyển sang Giấy phép Doanh nhân D2, với yêu cầu cư trú giảm xuống còn 7 ngày mỗi năm.
 • Chương trình sẽ thay đổi một lần và nếu Quốc hội Bồ Đào Nha xác nhận lại các quy định về gói thầu và luật được công bố trên tạp chí/tờ báo chính thức.

Những người nộp đơn trước đây hoặc hiện tại có bị ảnh hưởng không?

Những người nộp đơn trước đây hoặc hiện tại có thể yên tâm rằng bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với chương trình Thị thực Vàng Bồ Đào Nha sẽ không ảnh hưởng đến đơn đăng ký tương ứng của họ. Các cá nhân đã hoàn tất hoặc bắt đầu đầu tư không cần phải lo lắng về bất kỳ tác động hồi tố nào xuất phát từ những thay đổi tiềm ẩn đối với chương trình.

Phán quyết với những gì chúng ta biết cho đến nay?

Khi nào luật mới về Golden Visa Bồ Đào Nha sẽ có hiệu quả?

Luật vẫn chưa được thông qua.

Tổng thống Marcelo đã phủ quyết gói “Thêm nhà ở” vào ngày 21 tháng 8 năm 2023. Động thái bất ngờ này có nghĩa là những đề xuất thay đổi này giờ đây sẽ được xem xét lại tại Quốc hội và tiếp tục thảo luận trong phiên họp sắp tới vào tháng 9.

Cho đến khi Quốc hội xác nhận lại đề xuất, chương trình vẫn tiếp tục như cũ.

Dưới đây là một phân tích về những tình huống có tiềm năng xảy ra khi thay đổi luật:

 • Quyền Lực: Đảng Xã hội (PS) hiện đang nắm giữ đa số quyền kiểm soát trong Quốc hội và họ có thẩm quyền để duyệt lại hoặc thay đổi luật khi nó được đưa ra bỏ phiếu. Nếu họ quyết định vậy, Tổng thống sẽ phải chấp nhận và ký vào luật đó trong vòng 8 ngày sau đó.
 • Các sửa đổi tiềm năng: Mặc dù không ai chắc chắn về những thay đổi cụ thể mà Đảng Xã hội (PS) có thể đề xuất sau khi bị phủ quyết, nhưng thông thường người ta tin rằng những thay đổi đó sẽ không làm thay đổi quá nhiều về những điểm quan trọng của Chương trình Visa Vàng.

Các hình thức/ lựa chọn đầu tư không còn được chấp thuận

Ba con đường đầu tư chính sẽ không còn khả thi theo những thay đổi được đề xuất. Các chi tiết cụ thể như sau:

 • Chuyển vốn với số tiền từ 1.500.000 € trở lên sẽ không còn được chấp nhận.
 • Mua bất động sản có giá trị từ 500.000 Euro trở lên sẽ không được chấp thuận.
 • Đầu tư vào việc cải tạo các bất động sản có tuổi đời ít nhất 30 năm, với tổng vốn đầu tư từ 350.000 Euro trở lên, sẽ không được chấp nhận.
 • Đầu tư vào bất động sản ở những khu vực có mật độ dân số thấp €400.000 hoặc €280.000 sẽ không còn là lựa chọn đầu tư được chấp thuận.
 • Đầu tư vào các quỹ có đầu tư bất động sản trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ không được chấp thuận.

Các cơ hội đầu tư được chấp thuận

Trong khi một số lựa chọn đang đóng lại thì những lựa chọn đầu tư khác đang mở ra. Chương trình cư trú sẽ tiếp tục với các lựa chọn đầu tư mới và sửa đổi:

 • Đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm: Thực hiện chuyển nhượng vốn từ 500.000 € trở lên cho các đơn vị tham gia vào quỹ đầu tư mạo hiểm, miễn là quỹ không có mối quan hệ bất động sản
 • Tạo việc làm: Tạo ít nhất 10 việc làm
 • Tài trợ nghiên cứu: Đầu tư €500.000 trở lên vào các hoạt động nghiên cứu được thực hiện bởi các tổ chức nghiên cứu khoa học công hoặc tư nhân
 • Hỗ trợ Di sản Văn hóa: Đầu tư €250.000 trở lên để hỗ trợ sản xuất nghệ thuật, phục hồi hoặc bảo trì di sản văn hóa quốc gia
 • Đầu tư vào Công ty Thương mại: Chuyển nhượng vốn từ 500.000 Euro trở lên, nhằm mục đích thành lập một công ty thương mại có trụ sở chính trên lãnh thổ quốc gia hoặc tăng vốn cổ phần của một công ty hiện có, cùng với việc tạo ra năm công việc lâu dài

Cách tiếp cận mới, sự đa dạng hóa trong các lựa chọn đầu tư này đối với Chương trình Thị thực Vàng hứa hẹn sẽ khuyến khích các hình thức đầu tư đa dạng hơn, mở ra những con đường mới trong khi vẫn duy trì được sức hấp dẫn của chương trình..

Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha

Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha
Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha

Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha sẽ bị hủy bỏ?

Không. Tuy nhiên, một số loại hình đầu tư nhất định (chẳng hạn như mua bất động sản) sẽ không còn đủ điều kiện để xin Golden Visa nữa. Các loại hình khác (như quỹ đầu tư) sẽ tiếp tục tồn tại.

Kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2023;

Điều gì xảy ra khi nhà đầu tư đã bắt đầu thủ tục pháp lý và chọn khoản đầu tư của mình?

Cần đảm bảo rằng các công ty/đơn vị tư vấn di trú hoàn thành tất cả các bước tài liệu còn lại và các nhà đầu tư cần chuyển số tiền đầu tư cần thiết cho Bồ Đào Nha.

Điều gì xảy ra nếu nhà đầu tư đã bắt đầu quy trình pháp lý nhưng chưa chọn khoản đầu tư của mình ?

Nhà đầu tư vẫn có thể có cơ hội đầu tư định cư Bồ Đào Nha với các quy định cũ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần quyết định chọn khoản đầu tư ngay. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần đảm bảo rằng đã hoàn thành tất cả các bước quan trọng về việc gửi tài liệu còn lại và chuyển số tiền đầu tư cần thiết cho Bồ Đào Nha.

Điều gì xảy ra nếu nhà đầu tư chưa bắt đầu quy trình pháp lý và chưa chọn khoản đầu tư của mình ?

Kể từ ngày 21 tháng 8, nhà đầu tư vẫn có thể có cơ hội kịp thời để đầu tư theo luật cũ, nhưng chỉ khi các công ty/đơn vị hỗ trợ di trú nhanh chóng hoàn thành thủ tục, quy trình đầu tư.Tuy nhiên trường hợp này có nguy cơ cao là không kịp thời. Vì vậy, chúng ta cần quyết định đầu tư càng sớm càng tốt.

Làm thế nào có thể nộp đơn xin Thị thực Vàng Bồ Đào Nha với sự hỗ trợ từ Portico & Bridge?

Khởi nguồn từ một doanh nghiệp nhỏ vào năm 1986, Portico & Bridge là cầu nối giúp các nhà đầu tư bản địa có cơ hội tiếp cận bất động sản Châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Công ty chúng tôi bắt đầu vươn ra quốc tế từ năm 1999, và thâm nhập thị trường Trung Quốc năm 2008, trước khi chúng tôi đến Việt Nam.

Chúng tôi là một trong số các công ty Châu Âu đầu tiên mang sản phẩm và các chuyên gia bất động sản Châu Âu đến với các nhà đầu tư Châu Á.

Trong nhiều năm qua, bằng nỗ lực của toàn thể nhân viên và sự tín nhiệm của khách hàng, Portico & Bridge đã đạt được sự xuất sắc về chất lượng và dịch vụ. Tôn chỉ của chúng tôi là “Tin cậy – Minh bạch – Chính trực”. Chúng tôi luôn cam kết chất lượng và dịch vụ tốt nhất, nhờ vào đội ngũ hơn 50 chuyên gia hàng đầu với văn phòng đại diện thuộc 6 quốc gia: Malta, Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Đảo Síp , Bồ Đào Nha.

Portico & Bridge đã và đang giúp cho hơn 1.700 hồ sơ định cư thành công. Hiện tại, tỉ lệ hồ sơ thành công tại Việt Nam đang là 100%.

Nếu nhà đầu tư có mong muốn đầu tư định cư Bồ Đào Nha, liên hệ ngay với chúng tôi tại 0909 898 758 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết nhất!


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để được tư vấn.

  Tin tức liên quan

  29/11/2023

  Gần một năm sau khi đóng cửa, CIP Montenegro chỉ phê duyệt 484 trên 1.100 đơn đăng ký

  Sau nhiều năm cân nhắc, chính phủ Montenegro cuối cùng đã đồng ý với EU đóng cửa chương trình đầu tư quốc tịch vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, chương trình này vẫn chưa hoàn tất việc giải quyết tất cả các đơn đăng ký. Theo Cơ quan Đầu tư Montenegro (MIA), cơ ... Read moreChương trình Golden Visa Bồ Đào Nha có kết thúc: Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha
  XEM CHI TIẾT
  29/11/2023

  Chương trình CBI mới của Vanuatu: Quỹ dầu dừa hứa hẹn lợi tích hàng năm, hoàn lại một phần vốn gốc

  Vanuatu vừa ra mắt chương trình CBI mới, cho phép người nộp đơn nhận quốc tịch Vanuatu thông qua khoản đầu tư vào quỹ dầu dừa. Chương trình mới này có tên gọi là CNO Future Fund, với mức đầu tư tối thiểu là 138.000 USD. Trước đó, chương trình có 3 lựa chọn đầu ... Read moreChương trình Golden Visa Bồ Đào Nha có kết thúc: Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha
  XEM CHI TIẾT
  Các điều kiện của Malta MPRP
  27/11/2023

  Các điều kiện và lợi ích của Malta MPRP: Hấp dẫn và cạnh tranh

  Chương trình Thường trú tại Malta cung cấp quyền thường trú cho các công dân và gia đình ngoài châu Âu muốn đầu tư vào đất nước này, mang  lại lợi ích cho kinh doanh, an ninh gia đình, du lịch và nâng cao lối sống.  25 lợi ích của Thường trú nhân Malta Đăng ... Read moreChương trình Golden Visa Bồ Đào Nha có kết thúc: Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha
  XEM CHI TIẾT
  Hang động đá vôi Malta - Điểm đến khám phá thú vị
  27/11/2023

  Hang động đá vôi Malta: Điểm đến khám phá thú vị

  Malta, hòn đảo xinh đẹp nằm giữa biển Địa Trung Hải, không chỉ nổi tiếng với di sản lịch sử và kiến trúc độc đáo mà còn có một điểm đặc biệt thu hút du khách từ khắp nơi đó là các hang động đá vôi tuyệt đẹp. Những hang động này là một phần ... Read moreChương trình Golden Visa Bồ Đào Nha có kết thúc: Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha
  XEM CHI TIẾT
  Các ngành công nghiệp mũi nhọn của Malta
  27/11/2023

  Các ngành công nghiệp mũi nhọn của Malta: Động lực phát triển kinh tế

  Tổng quan về kinh tế Malta Cộng hòa Malta là một quốc gia nhỏ, có vị trí địa lý chiến lược, cách Sicily 60 dặm về phía nam và cách Libya 280 dặm về phía bắc, nằm trên một số tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới. Là một nước cộng hòa nghị ... Read moreChương trình Golden Visa Bồ Đào Nha có kết thúc: Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha
  XEM CHI TIẾT
  Tổng quan về môi trường kinh doanh Malta - Các lợi ích
  27/11/2023

  Môi trường kinh doanh Malta: Thuận lợi và minh bạch

  Malta, một quốc gia bé nhỏ nằm giữa biển Địa Trung Hải, không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên và di sản lịch sử phong phú mà còn với môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch. Đối với các doanh nhân và nhà đầu tư, Malta đã trở thành điểm đến ... Read moreChương trình Golden Visa Bồ Đào Nha có kết thúc: Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha
  XEM CHI TIẾT
  Nghệ thuật và truyền thống Malta
  27/11/2023

  Ẩm thực và nghệ thuật Malta: Niềm tự hào của dân tộc

  Malta, một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển Địa Trung Hải, không chỉ nổi tiếng với di sản lịch sử và kiến trúc độc đáo, mà còn là một thiên đàng ẩm thực và nghệ thuật phong phú. Những đặc sản độc đáo cũng như sự sáng tạo trong ẩm thực và nghệ thuật đã ... Read moreChương trình Golden Visa Bồ Đào Nha có kết thúc: Câu hỏi thường gặp về thay đổi thị thực vàng Bồ Đào Nha
  XEM CHI TIẾT

  0909.898.758