Định cư các nước khác

 24 - 05 - 2022

Thời gian được rút ngắn, các Trung tâm Vùng EB-5 nỗ lực nộp hồ sơ

Trung tâm Vùng EB-5

Chương trình Trung tâm Vùng EB-5

Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 đã được tái triển khai vào ngày 15/3/2022. Tổng thống Biden ký H.R. 2471 – Đạo luật Chiếm hữu Hợp nhất năm 2022. Luật này cho phép các doanh nhân nước ngoài tái đầu tư vào các dự án tạo việc làm. Dự án được tài trợ bởi các Trung tâm Vùng EB-5 được chính phủ liên bang Hoa Kỳ ủy quyền.

Thông qua Chương trình này, các nhà đầu tư đủ điều kiện có thể nộp đơn xin thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Việc thông qua Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 là một phần của H.R. 2471. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2015. Chương trình này đã được ủy quyền lâu hơn so với quy trình phân bổ của năm tài chính.

Giai đoạn khó khăn

Năm khó khăn nhất của ngành EB-5 là 2008 với rất ​​nhiều thay đổi và trở ngại từ ngành công nghiệp. Năm vừa qua cho đến nay là giai đoạn khó khăn và hỗn loạn nhất kể từ khi Chương trình bắt đầu. Việc gia hạn lại Chương trình trong 5 năm nữa đến hết ngày 30/9/2027 là một chiến thắng lớn vào thời điểm mà EB-5 cần sự ổn định nhất.

Đạo luật về liêm chính và cải cách EB-5 cho phép nhà đầu tư nộp đơn I-526 mới (tức là thẻ xanh có điều kiện) trong 60 ngày sau ngày 15/3/2022. Và ngày đó sắp đến rất nhanh vào 14/5/2022. Các đơn I-526 trước đó đã được USCIS quản lý trong thời gian EB-5 tạm ngưng, sẽ tiếp tục được USCIS xử lý.

Một số Trung tâm Vùng EB-5 đang hoạt động đã chuẩn bị cho ngày trở lại từ lúc EB-5 tạm ngưng vào tháng 6 năm ngoái.

Những thay đổi tích cực

Có một thay đổi tích cực trong luật mới. Các nhà đầu tư nước ngoài đang cư trú tại Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư có thể nộp đơn I-485 cùng I-526 để điều chỉnh tình trạng. I-485 cho phép các nhà đầu tư EB-5 ở lại Hoa Kỳ, xin giấy phép lao động và cho phép đi du lịch nước ngoài. Trong khi đó, đơn I-526 mới đang được xử lý với USCIS. Theo luật EB-5 cũ, nhà đầu tư cần đợi đơn I-526 được chấp thuận trước khi điều chỉnh tình trạng thị thực. Gần đây, nhiều đương đơn ở Hoa Kỳ bằng thị thực không nhập cư đang quan tâm tới đơn I-526 mới này.

Các nhà đầu tư mới chuẩn bị nộp đơn I-526 trong vài tuần nữa nên đảm bảo rằng Trung tâm Vùng EB-5 đã nộp đơn I-924 cho mình. Đơn I-924, còn được gọi là “đơn mẫu” trước đây của các Trung tâm Vùng EB-5. Tuy nhiên, giờ đây đó chỉ là một yêu cầu của USCIS. Các đơn I-526 mới có thể được nộp ngay sau khi Trung tâm Vùng EB-5 đã nộp mẫu dự án. Tất cả các nhà đầu tư nên xác minh rằng Trung tâm Vùng EB-5 mà họ lựa chọn đã nộp đơn I-924.

Về Đạo luật liêm chính và cải cách EB-5

Mùa xuân này là thời điểm quan trọng đối với EB-5. Các chính sách trong Đạo luật liêm chính và cải cách EB-5 rất phức tạp. Các điều lệ có thể tùy thuộc vào nhiều cách hiểu. Và có thể, chính sách này còn cả những yêu cầu hướng dẫn bổ sung từ USCIS đối với nhiều lĩnh vực. Các nhà đầu tư cần được tư vấn tốt nhất để thực hiện thẩm định cẩn thận. Nên chọn Trung tâm Vùng EB-5 và luật sư nhập cư có uy tín và giàu kinh nghiệm. Từ đó, đơn đăng ký mới có cơ hội cao để đáp ứng yêu cầu của luật mới và được xử lý thành công.

Portico & Bridge là một tập đoàn di trú và tư vấn định cư với hơn 35 năm kinh nghiệm và sở hữu đội ngũ hơn 50 chuyên gia uy tín trên toàn thế giới. Để có nhiều thông tin hơn về chương trình, vui lòng liên hệ Portico & Bridge để được hỗ trợ chi tiết.

Gọi ngay cho chúng tôi tại 0909.898.758

Tại PORTICO & BRIDGE, “Your Children, We Care”.